Kassarinstallation

För närvarande, i början sig vi bör tydligt inse att bortse och misslyckande specifikt datum för den obligatoriska i vår kassa för att möta absolut pinsamma resultat i behovet av att returnera så kallade befrielse från sitt kontor (kontanter köp. Det är värt att notera att denna art sanktioner utsätts för dessa skattebetalarna, vilken typ närvarande vid tidpunkten tre år från tidpunkten för invigningen inspelning inte görs - i ett bindande, och även i bindningstid - Cash ansökan om obligatorisk inspektion. Låt oss också säga förresten att en sådan granskning utförs av den rätta tjänsten.

Över tvivel bör den obligatoriska översynen av kassakontot införas minst vartannat år. Han borde och har vad dessa två år betyder bra i genomförandet. För med exakt beräkning måste du ta upp startmomentet, det är den dag då det skattemässiga genomförandet eller dagen för den tekniska inspektionen ägde rum.

Således kan skattebetalare, när man köper pengar, (och till och med borde ta hänsyn till - i texten om översynens nödvändighet - en tvåårsperiod från det ögonblick som skattemyndigheten på enheten har skett. Självklart är denna tjänst specialiserad på denna skattefinansiering. Från serierna räknar skattemässiga processer sig självt med en särskild start av kassamottagets finansmodul.

Det är värt att kolla om ett auktoriserat servicecenter erhålls i närmaste stad, vilket vi kan göra genom att skriva in sökmotorn ett korrekt lösenord, till exempel "cash register service".

Den obligatoriska översynen av kassaregistret avser arbetet med flera aktiviteter. Servicen utför först och främst en revision i fråga om sälarnas tillstånd i det givna kassan. De letar efter deras kompatibilitet med de poster som finns placerade i serviceboken. Specialisten kontrollerar också det övergripande tillståndet hos kassarhuset. Utvärderar moderkortet, skatteminnet och skattemodulen. Samtidigt tester det också att displayen är korrekt för köparen. Dessutom verifierar det kassaregistreringsprogrammet och versionen av detta program i samband med att samarbeta med posterna - igen - i kassaregistret. Slutligen går tekniker in i det officiella resultatet av översynen - med potentiella rekommendationer och observationer - för att läsa tjänsten.Rabatten är från ett hundra till två hundra zlotys - för ett kassaregister.

Om vi ​​bestämde hela denna operation med en teknisk inspektion, kan det då vara något vilseledande. Varför? Tja, för under kontrollen undersöks endast de normala enheterna, som är direkt ansvariga för inget annat än inspelningen av omsättningen. Detta är syftet med översynen.

En obligatorisk översyn av kassakontot är en sak som lönar sig för att noggrant se efter vilken man bör ägna särskild uppmärksamhet åt.