Engelska oversattarens intakter

En dag lyckas vi uppfylla vår lilla önskan och öppna vår verksamhet. Vi gör alla formaliteter, hitta en plats för att utföra åtgärden och få ett kassaregister.En dag upphör det att existera. Vi ringer numret i garantipositionen, men ingen svarar. Vi börjar dela med oss att vi måste ändra den skattemässiga kassatjänsten.Eller finns det en bra väg ut ur formulären?

Inte nödvändigtvis - det skulle givetvis vara fallet för att reparera utrustningen direkt där den köptes. Vi gjorde förmodligen det första urvalet av det första företaget, med positiva åsikter. Om det presenterar sig så att det gav vår energi utan att informera oss, måste vi ta detta steg.Ändringen av en kassatörs servicetekniker bör dock inte utföras för hastigt. Återigen bör vi räkna ut frågor på webbplatsen och välja den mest lämpliga experter - i ett annat exempel, kan vi fortfarande utsättas för oegentligheter i hårdvara, som kan ha en negativ inverkan på sina vinster.Detta är uppenbarligen inte det enda villkoret. Om en förändring av en skattekassa väntar oss, borde han också välja ett företag som talar om tjänster på nästan vilken timme som helst, så det är inget problem att kontakta det - annars kommer vi återigen att behöva avbryta vår energi, eftersom vi inte vet hur man gör kredittid.En annan mycket viktig faktor som bestämmer valet av det lämpliga namnet finns därför om det ger skydd för de reparationer som den utför. Inte bara det - garantin måste vara skriftlig. Det är inte att tro "yrkesverksamma" som tillhandahåller rätt kvalitet på sina tjänster utan att samtidigt vara skriftliga att acceptera denna avhandling. I ett sådant fall bör ett rött ljus belysas i vårt eget huvud, vilket tyder på att bytet av kassaregistreringstekniker till exakt den här inte kommer att vara ett starkt program.

Hallu Motion

Med tron på att hitta en bra tekniker, bör du stödja Internet & nbsp; & nbsp; skriva i sökmotorn & nbsp; som lämpliga frasen "Kassaapparater service manager"..Resten av villkoren beror på deras privata preferenser, även om det vore långt om den valda tjänsteleverantören kände någonstans i närheten, så att de inte skulle behöva bli belastad med extra resekostnader. Om vi klokt överväger alla brister och nackdelar med var och en av de ytterligare lösningarna, bör byte av kassatjänsteman nu vara en enkel form.